آیت‌الله رئیسی: مخالف هرگونه تغییر ژئوپلتیک در قفقاز هستیم


تهران- ایرنا- رئیس جمهور شناسایی متقابل تمامیت ارضی از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان را گام مهمی در مسیر رسیدن به صلح دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه تغییر ژئوپلتیک در قفقاز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152370/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی