آیت‌الله رئیسی: هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد و روابط ناسالم جلوگیری می‌کند


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با تاکید بر استقرار دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند برای شفافیت بیشتر در نظام اداری اظهار داشت: هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966740/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی