آیت‌الله رئیسی: همه مسئولان موظف به رفع موانع وتسهیل فضای کسب وکار در اقتصاد دیجیتال هستند


تهران – ایرنا – رئیس جمهور اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و تصریح کرد، همه مسئولان موظف به رفع موانع و تسهیل فضای کسب وکار در اقتصاد دیجیتال هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085874/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی