آیت‌الله رییسی: اقتدار و نوآوری از جلوه‌های نیروی دریایی ایران است


بندرعباس – ایرنا – رییس جمهور گفت: باید به نیروی دریایی ارتش افتخار کرد که جلوه‌هایی از اقتدار، ابتکار، نوآوری و خلاقیت را به همراه خود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954796/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی