آیت‌الله رییسی:‌ «تحول» رویکرد اصلی دولت سیزدهم است


تهران – ایرنا – رییس جمهور با اشاره به سخنان نوروزی رهبر انقلاب و ضرورت تحول‌گرایی، «تحول» را رویکرد اصلی دولت سیزدهم خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073845/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی