آیت‌الله رییسی:‌ مصادیق اختیارات قابل تفویض به استانداران سریع‌تر مشخص و نهایی شود


تهران – ایرنا – رییس جمهور با بیان اینکه چارچوب و مصادیق اختیارات قابل تفویض به استانداران هرچه سریع‌تر مشخص و نهایی شود، به استانداران توصیه کرد، به بخش خصوصی و تعاونی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی میدان دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986179/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی