آیت‌الله شب‌زنده‌دار: حفظ حدود الهی، مهم‌ترین اصل حکمرانی اسلامی است


تهران- ایرنا- عضو فقهای شورای نگهبان‌گفت: مهم‌ترین ضابطه‌ در حکمرانی اسلامی این است که باید حدود الهی به‌طور کامل مراعات شود همان‌طور که در بعضی از فرمایشات مرحوم امام وجود دارد اساسا فلسفه حکومت، مسأله پیاده‌سازی حدود الهی است، نه دست‌کاری آن‌ها.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167123/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی