آیت آلله رئیسی، هاوانا را به مقصد تهران ترک کرد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور پس از پایان سفر پنج روزه به سه کشور حوزه آمریکای لاتین، دقایقی پیش هاوانا پایتخت کوبا را به مقصد تهران ترک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141853/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی