آیت الله خاتمی: تحرکات دیپلماسی دولت قابل تحسین است


تهران- ایرنا- خطیب نماز جمعه تهران بیان داشت: تحرکات دیپلماسی دولت قابل تحسین و نشان دهنده تحرک جدید در عرصه سیاسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129446/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی