آیت الله خاتمی: نپذیرفتن حکم ولی فقیه کوچک شمردن حکم خداوند است


تهران – ایرنا – خطیب نماز جمعه تهران در افتادن با جانشین انبیاء در عصر غیبت را جرم دانست و گفت: نپذیرفتن حکم ولی فقیه کوچک شمردن حکم خداوند است؛ در حقیقت به انبیاء جواب رد داده و این ایستادن در برابر خداوند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971577/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی