آیت الله رئیسی: راهکارهای تمهید همزمانی اشتغال و فرزند پروری بانوان بررسی شود


تهران-ایرنا-رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی جمعیت، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد راهکارهای تمهید و تسهیلات همزمانی اشتغال و فرزندپروری را برای بانوان شاغل بررسی و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083589/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی