آیت الله رئیسی روز ملی جمهوری خلق چین را تبریک گفت


تهران- ایرنا- آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی به «شی جین پینگ» روز ملی جمهوری خلق چین را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244030/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی