آیت الله رئیسی «سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو» را ابلاغ کرد


تهران-ایرنا- رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد را برای اجرا ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954936/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی