آیت الله رئیسی: صهیونیست‌ها به‌دنبال ناامیدی جوانان فلسطینی هستند


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عادی سازی روابط صهیونیست‌ها با دولت‌های اسلامی و عربی به نتیجه نخواهد رسید، گفت: صهیونیست‌ها از این عادی سازی بدنبال ناامیدی جوانان فلسطینی از آزادی سرزمین‌هایشان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145023/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی