آیت الله عاملی: نقش اردبیل در عزت ایران و ایرانی باید تداوم یابد


اردبیل – ایرنا – نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: صفویه برای احیای وحدت و مذهب تشیع ۲۰۰ سال مقدمه برداشتند و از شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی تا حیدر پدر شاه اسماعیل مقدمه این حرکت عظیم ملی و دینی بود و اردبیل در عزت ایران و ایرانی نقش استثنایی تاریخی دارد و این نقش باید ادامه پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217339/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی