آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار اصلاح شد


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس‌جمهور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به وزارت کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن داشتن «حداقل سی سال تمام» برای قبول این مسئولیت حذف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072160/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی