آیین‌نامه احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی ابلاغ شد

صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین‌المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه‌های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906257/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیات‌وزیران در نشست ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استانداردها در حوزه‌های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی‌جهانی به ویژه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص آیین‌نامه مدیریت،‌ بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی را به تصویب رساند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی