ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای «کنگره جهانی زنان» قابل تقدیر است


تهران- ایرنا- برگزاری اولین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار به ابتکار جمهوری اسلامی ایران قابل تقدیر است و صربستان از این ابتکار که به ارتقای جایگاه و منزلت زنان منجر می‌شود، حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008509/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی