ابتکار سلطان عمان برای لغو تحریم‌ها روی میز قرار دارد


تهران- ایرنا- وزیر خارجه گفت: درخصوص به‌کارگیری دیپلماسی سیاسی برای لغو تحریم‌ها اکنون ابتکاری از سوی سلطان عمان روی میز قرار دارد و در چهارچوب این ابتکار تبادل پیام بین ما و طرف‌های دیگر برقرار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217435/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی