ابراز تاسف سخنگوی وزارت امور خارجه از منع تحصیل دختران در دانشگاههای افغانستان


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه  با ابراز تاسف از خبر تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاههای افغانستان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است مسؤلان ذیربط کشور افغانستان سریعا با رفع موانع، زمینه ازسرگیری تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان دختر این کشور در تمام مقاطع تحصیلی را فراهم آورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977698/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی