ابراز تاسف شدید قالیباف از اتفاق تلخ برای یکی از بانوان

به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف روز جمعه در این پیام تصریح کرد: در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه فصل الخطاب همه برای موضوعات مختلف از جمله مسایل اجتماعی و فرهنگی باید عمل به قانون و رفتار قانون‌مندانه باشد، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ماموریت می‌دهم همه ابعاد این موضوع را با قید فوریت و دقت بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

وی افزود: در صورتی که در گزارش کوتاهی و تقصیری مشاهده شد، در گزارش ارائه شده،  الزامات  لازم برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد مورد توجه قرار گیرد.  
 
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84889272/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی