ابراز همدردی کنعانی با مردم افغانستان درپی حادثه تونل سالنگ


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه‌ مراتب همدردی خود را با مردم افغانستان در خصوص حادثه تلخ تونل سالنگ اعلام داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975030/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی