ابعاد حکم رهبر انقلاب در محکومیت قرآن سوزی بررسی می‌شود


تهران- ایرنا- ابعاد فقهی، حقوقی و سیاسی حکم رهبر انقلاب در محکومیت قرآن‌سوزی در یک هم اندیشی علمی بررسی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177925/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی