ابعاد سفر سلطان هیثم بن طارق به ایران از نظر کارشناس عمانی


تهران-ایرنا- «عوض بن عمر باقویر» تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک عمانی در سخنانی درباره سفر سلطان عمان به ایران گفت: سفر «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان به ایران دارای ابعاد بسیاری از جمله ازسرگیری روابط تهران و قاهره است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126040/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی