ابلاغ مصوبه حذف الزام اصناف به پرداخت وجه به دفاتر خدمات سلامت

در صورتی که واحدهای یاد شده داوطلبانه مبادرت به عقد قرارداد با دفاتر مزبور کنند، تعرفه این مصوبه حسب مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84899445/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AAبه گزارش روز چهارشنبه خبرنگار حوزه دولت ایرنا،  هیات وزیران در جلسه سی شهریور با هدف بهبود فضای کسب و کار و حذف مقررات و رویه‌های مخل و مزاحم در راستای رونق تولید به عنوان یکی از موضوعات اصلی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف الزام متصدیان واحدهای صنفی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت و پرداخت وجوه به آنها، موافقت کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی