ابلاغ مصوبه دولت درباره اختصاص سهام شرکت‌های مشمول واگذاری بابت رد دیون دولت

هیات وزیران در اجرای جزء (۳) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، در سقف ۹۰ هزار میلیارد ریال نیز به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار کرد.

همچنین در راستای اجرای جزء (۴) بند قانونی مذکور، بخشی از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد غدیر نیریز، در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84838804/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AAبه گزارش حوزه دولت ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در اجرای تکلیف مقرر در بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مصوب کرد در راستای جزء (۱) این بند از قانون، از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، در سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.

همچنین به موجب مصوبه دولت و در اجرای جزء (۲) بند قانونی یاد شده، سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی