ابوالقاسم پور: اهالی فوتبال از دیدار رییس جمهور با اینفانتینیو خوشحال شدند


تهران– ایرنا- پیشکسوت فوتبال کشورمان با اشاره به دیدار اخیر رییس جمهور کشورمان با رییس فیفا در نیویورک، این اتفاق را مایه خوشحالی همه اهالی فوتبال دانست و گفت: با توجه به تحریم های موجود، این نوع دیدارها می تواند بسیاری از گره های فوتبال ایران را در حوزه بین الملل باز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237277/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی