ابوترابی‌فرد: بیشتر طرح‌های مجلس برای اصلاح قوانین گذشته است


تهران- ایرنا- نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه تقریبا بیشتر طرح‌ها و قوانین، برای اصلاح طرح‌ها و لوایح قبلی تدوین شده اند، چرا که قوانین قبلی پشتوانه علمی نداشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955974/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی