ابوترابی‌فرد: یمن قهرمان با ایستادن مقابل دنیای استکبار، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد


تهران- ایرنا- خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شکست خود در غزه اعتراف کردند، گفت: یمن قهرمان، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و دنیای استکبار باید از گذشته جنایت‌های خود در عراق، لبنان و افغانستان درس بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85351505/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی