اتحادیه اروپا به دنبال تعامل با ایران در حوزه برجام است


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اتحادیه اروپا همچنان در پی تعامل با ایران در حوزه برجام است لذا طرح پارلمان اروپا درخصوص سپاه پاسداران نمی‌تواند یک طرح فراگیر بین‌المللی تلقی شود زیرا برای کشورهای جهان الزام‌آور نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005115/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی