اجازه ندهید درخواست مردم برای شما عادی شود


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با اشاره به اینکه همانگونه که در زمان فعالیت در قوه قضائیه تاکید بر این داشتم که اجازه ندهیم درخواست مردم برای قضات عادی شود، گفت: هم اکنون در دولت هم به مسئولان تاکید می‌کنم که نگذارید صدا و درخواست مردم برای شما عادی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247536/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی