احتمال اجماع لیست نهایی پایتخت در اردوگاه‌های اصولگرایان


تهران – ایرنا – عضو هیات عالی شورای وحدت گفت، پیش‌بینی می‌شود همه جریان‌های اردوگاه اصولگرایان به یک اجماع مصلحتی و تخصیص سهم مورد تفاهم در تنظیم لیست نهایی پایتخت برسند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332266/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی