احتمال افزایش ۴۰ نفری نمایندگان/ مجلس ۳۳۰ نفری می‌شود؟


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین جلسه بررسی افزایش شمار نمایندگان مجلس که فردا برگزار می‌شود پیش‌بینی شده که ۴۰ نفر به شمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986151/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%B3%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی