احزاب باید در راستای منافع نظام اسلامی فعالیت کنند


تهران- ایرنا- رئیس کمیته بین‌الملل خانه احزاب ایران گفت: احزاب باید در راستای منافع نظام اسلامی و تحقق دستاوردهای آن به نفع مردم و جامعه تلاش و فعالیت کنند تا مثمر ثمر باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124232/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی