احسان صالحی در واکنش به نوبخت: به هوای انتخابات ۹۶ ارزپاشی نفتی کردید
تهران – ایرنا – دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، آمارهای ارائه شده از رشد اقتصادی، تورم پایین و ایجاد اشتغال دولت یازدهم از سوی نوبخت را مرهون ارزپاشی نفتی دولت روحانی در آستانه انتخابات ۹۶ دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229889/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B9%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی