احضار سفیر ایتالیا در تهران به وزارت امور خارجه


تهران – ایرنا – در پی اقدام چند نماینده مجلس ایتالیا در میزبانی از تروریست نشان‌دار در محل پارلمان این کشور، «جزوپه پرونه» سفیر ایتالیا امروز – پنجشنبه ۲۲ تیر – از سوی مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85169014/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی