احمدیان: تغییر در ژئوپلیتیک قفقاز، ناامن‌کننده و موجب بی‌ثباتی و تصاعد بحران است


تهران – ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان با اشاره به آخرین تحولات منطقه قفقاز تصریح کرد: هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، ناامن‌کننده و موجب بی‌ثباتی و تصاعد بحران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244947/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی