احمدیان: تغییر در ژئوپلیتیک قفقاز موجب بی‌ثباتی و تصاعد بحران است


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با همتای ارمنستانی خود در تشریح آخرین تحولات قفقاز، هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه را بی‌ثبات‌کننده دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244947/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی