احیای بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی دستاورد ۲ ساله دولت مردمی در استان مرکزی


اراک – ایرنا – استاندار مرکزی اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری استان در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم به چرخه تولید بازگشته است که این تنها بخشی از خدمات و دستاوردهای دولت مردمی در این خطه به شمار می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187862/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی