احیای روابط تهران- ریاض به نفع جهان اسلام است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: احیای روابط ایران و عربستان به نفع جهان اسلام، خاورمیانه و  دو کشور است و می تواند به توسعه صلح و ثبات منطقه کمک کند.    


منبع: https://www.irna.ir/news/85077942/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی