اختصاص۵۰ هکتار زمین برای انتقال کارگاه‌های کیف و کفش به خارج تهران


تهران- ایرنا- در جلسه رفع مشکلات صنف و بازار کیف و کفش به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد برای ساماندهی صنوف کیف و کفش حدود ۵۰ هکتار زمین برای انتقال کارگاه‌های تولیدی به حریم شهر پیش بینی و انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175127/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی