اخذ نظر فعالان حوزه زنان و جبهه انقلاب در بررسی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان پاسخی به مطالبات جامعه بانوان برای تحکیم بنیان خانواده است، گفت: باید نظر تعداد قابل توجهی از فعالان زن و مرد در جبهه انقلاب و در حوزه زنان که حرف‌های جدی در این زمینه دارند، شنیده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086554/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی