اخراج اساتید از دانشگاه‌ها دلیل سیاسی و امنیتی ندارد


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موج رسانه‌ای که در مورد قطع همکاری با اساتید به راه افتاده، واقعیت ندارد، گفت: سعی دارند این موضوع را و سیاسی و امنیتی جلوه داده می‌شود، اما واقعیت ندارد، بلکه موضوع عدم احراز شرایط برای ادامه همکاری مطرح است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221079/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی