اخطار پدافند هوایی ارتش به هواگردهای فرامنطقه‌ای در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱
تهران- ایرنا- با اخطار نیروی پدافند هوایی ارتش به هواگردهای فرامنطقه‌ای و متعاقب آن غرش و پرواز پهپاد کرار پدافندهوایی، هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین اطلاعاتی نیروهای فرامنطقه‌ای تغییر سمت داده و منطقه‌ رزمایش را ترک کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985060/%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی