ادای احترام وزیر خارجه به مقام شهدای مقاومت در لبنان


تهران – ایرنا – وزیر خارجه در جریان سفر خود به لبنان با حضور در گلزار شهدای مقاومت اسلامی(روضه الشهیدین) به مقام شامخ شهدای مقاومت ادای احترام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997860/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی