ادعاهای آمریکا علیه ایران درمورد امنیت دریانوردی در خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز مردود است 


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا درمورد امنیت دریانوردی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز گفت: ادعاها و اتهامات تکراری مقامات آمریکایی علیه ایران در ارتباط با امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز را کاملا مردود و بی‌اساس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112662/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی