ادعاهای بلینکن در لابی صهیونیست‌ها؛ تکرار ادبیات ضدایرانی برای جلب نظر تل‌آویو


نیویورک – ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاها  درباره برنامه هسته ای ایران را در لابی صهونیست‌ها، با ادعای اینکه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ای نمی دهیم، در راستای سیاست شکست خورده فشار حداکثری بار دیگر مدعی شد همه گزینه ها روی میز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131636/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی