ادعاهای رئیس سیا بخشی از جنگ تبلیغی آمریکا علیه ایران است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعاهای رئیس سازمان جاسوسی آمریکا در ارتباط با همکاری‌های ایران و روسیه و هم اتهامات وی علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ اوکراین را بی‌اساس و بخشی از جنگ تبلیغی آمریکا علیه ایران توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973925/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی