ادعای رسانه غربی مبنی بر توقیف محموله نفتی ایران از سوی آمریکا پیش از نفتکش مارشال


نیویورک- ایرنا- یک رسانه غربی در پی توقیف یک فروند کشتی متخلف با پرچم جزایر مارشال از سوی ایران ادعا کرد آمریکا طی روزهای اخیر یک محموله نفتی ایران را در دریا و پیش از این اقدام تهران، توقیف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095507/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی