اذعان رابرت مالی: در تحریم بیشتر برنامه پهپادی ایران تردید نخواهیم کرد


نیویورک – ایرنا- رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پی اعمال تحریم های جدید امریکا علیه ۸ مقام و دو کشتی ایرانی با تکرار ادعاها علیه تهران در ارتباط با جنگ اوکراین گفت که واشنگتن در هدف قرار دادن عناصر بیشتر برنامه پهپادی ایران تردید نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018892/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی